Администрацията на Facebook закри уеб-групата, в която се събираха куклуксклановци от о-в Ман, съобщава The Daily Telegraph.

Към закритата уеб-група се числят около сто души, в това число 6 гимназисти от о-в Ман. Кукклуксклановците успели да обменят стотици онлайн съобщения. Все пак не става ясно дали групата, поддържала страница във Facebook, действително изповядва принципите на Ку Клукс Клан, или става дума просто за пародиране на организацията.

Това признават и от Facebook, но за всеки случай взели решение за затваряне на уеб-групата.

Ку Клукс Клан първоначално се появява в южните щати на САЩ през 1865 г. В 1871 г. организацията се разпуска, но през 1915 г. е възстановена. През 1944 г. отново се разпуска, а след 2 г. пак бива възстановена. В наши дни символиката (дългите роби с островърхи качулки с дупки за очите, горящите кръстове и пр.), както и самото название Ку Клукс Клан, се използват от членове на различни расистки организации.