На вчерашната сесия управителят на общинска фирма “Родина 75И” Николай Ненов поиска от местните депутати да потърсят имуществена отговорност от неговия предшественик Цанко Цеков за нанасена вреда на дружеството. За изказване по тази точка от дневния ред пръв поиска думата съветникът Йордан Йорданов, който бе в ръководния екип на “Родина 75И” по времето на Цеков. Ето какво разказа той пред колегите си от ОбС и общинското ръководство: “С решение на ОбС бе разрешно на управителя да изтегли банков кредит от 50 000 лв.,който да използваме за оборотни средства. От банката обаче отказаха да отпуснат заем на фирмата, тъй като тя имаше задължения към осигурителни предприятия, доставчици и държавния бюджет. Затова се стигна до решение Цанко Цеков и главният счетоводител Симеон Колчаков да изтеглят заем. ЦКБ отпусна 30 000 лв. Парите постъпиха по банковата сметка на фирмата, за което има необходимите документи. Успяхме да разплатим част от задълженията си. Кредитът се погасяваше редовно до напускането на Цеков. Новият управител е преустановил изплащането на месечните вноските. Смятам, че докладната на Ненов е най-малкото неморална. Защото намеренията на бившия управител и на счетоводителя бяха да помогнат на общинската фирма. Не е редно сега да принуждаваме Цанко Цеков и Симеон Колчаков да плащат кредита от собствените си джобове”.

Думите на Йорданов бяха подкрепени от Цанко Цеков, който присъства на заседанието на ОбС.

“Повече от ясно е, че тези хора са изтеглили кредита за доброто на фирмата. Те не са присвоили парите. Има ли вариант общината да помогне на “Родина”, като изплати останалите вноски по кредита?” – попита арх. Димитър Маринов.

“Общината достатъчно е помагала на “Родина”. В момента се води дело. Съдът ще прецени коя от страните е постъпила правилно и коя не.” – отговори кметът Георги Георгиев.

Адвокатът на ОбС Стоян Стоянов отправи препоръка към съветниците да не правят повече коментари, тъй като те ще бъдат в ущърб на общинската фирма. С това разискването по точката бе прекратено и докладната на Ненов беше подложена на гласуване. Първоначално тя не бе приета. След това по настояване на кмета и по предложение на Евгения Ананиева проектът за решение бе прегласуван. Този път повечето от съветниците гласуваха "въздържал се". Според Георги Георгиев неутралитетът на ОбС е най-правилната позиция в конкретния случай.   

Да припомним, че бившият счетоводител на “Родина 75И” Симеон Колчаков е предявил граждански иск срещу общинското дружеството, което е спряло да погасява вноските по кредита. Към момента задълженията към банката възлизат на 6 472 лв. Ако фирма "Родина" не внесе дължимата сума, ЦКБ ще си я потърси от кредитополучателя, с когото е сключила договор. В случая това е Симеон Колчаков. 
Адвокат на фирма "Родина 75И" е Стоян Стоянов, а на ищеца - общинският съветник Марсел Методиев. Методиев не участва в разискването и гласуването по тази точка от дневния ред.