Приходите и помощите по консолидираната фискална програма през 2008 г. са 27 313,2 млн. лв., съобщи правителствената информационна служба.

От тях данъчните постъпления са 22 166,9 млн. лв., неданъчните - 4 004,6 млн. лв., а помощите - 1 141,7 млн. лв., се посочва в отчета за изпълнението на държавния бюджет през м. г.

Документът ще бъде предложен за разглеждане от Народното събрание. Положителното бюджетно салдо е 1 989,8 млн. лв. и съответства на поставената цел за превишение на приходите над разходите в размер от 3 на сто от БВП.

Фискалният резерв към 31 декември м. г. е 8,4 млрд. лв., което е с 1 млрд. лв. повече от предходната година.

Отчетените резултати потвърждават водената от правителството благоразумна и гъвкава фискална политика и е позитивен сигнал, че страната продължава да поддържа стабилна фискална позиция.

Разходите по консолидирания бюджет през м. г. са 38 процента от БВП или 25 323,4 млн. лв.