Служители на сектор „Икономическа полиция” към МВР извършиха проверка за легитимността на използвания софтуер в офиса на софийската фирма „А.” ООД, съобщиха от Сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС или BSA).

Върху двадесет и три компютърни конфигурации в работен режим към момента на проверката в офиса на дружеството са открити нелицензирани копия на компютърни програми – собственост на компании-членки на Сдружението, които по предварителни данни надхвърлят 80 000 долара.

За инсталирания върху компютърните системи софтуер - MS Windows XP Pro, MS Windows 2000, Autodesk 3D Studio Max, Autodesk Maya 8, Adobe Photoshop CS2, Adobe Creative Suite 2003, Adobe Illustrator, Symantec Norton Anti-Virus 2005, Symantec Partition Magic, Corel Draw 13, Flex Type 3.2 и др. - не са представени документи, удостоверяващи законосъобразното му придобиване и използване.

Компютърните системи са иззети от полицията като доказателства за образуване на  дознание по описа на Икономическа полиция за престъпление срещу интелектуална собственост.