Началото на новата учебна година 2007/2008 ще бъде дадено утре, въпреки че 15 септември се падна събота. Според заповедта на министъра на образованието и науката Даниел Вълчев, всички училища трябва да открият учебната година от 9:00 часа с издигането на националното знаме и изслушването на националния химн.


В Правец 38 ученици, разделени в две паралелки, за първи път ще прекрачат прага на местното ОУ "Васил Левски" и ще изпитат вълнението от първият учебен ден. От година на година се забелязва, че първокласниците намаляват все повече. "В предишни години се запълваха по 4 паралелки и имаше повече деца", спомнят си гражданите.

В Ботевград първокласниците са 332, като в тях се включват и учениците от новото училище "Васил Левски" в ж.к. "Васил Левски".

36 е максималния брой учебни седмици, или с други думи - 180 учебни дни. Първата ваканция е коледната, която ще бъде от 22 декември до 6 януари.

График на учебното време през учебната 2007/2008 година:

Начало на учебната година:           
15.09.2007 г.

Първи учебен срок:                   
15.09.2007 г. – 31.01.2008 г.            І – ХІІІ клас (18 учебни седмици )

Втори учебен срок:                   
05.02.2008 г. – 23.05.2008 г.            І, ХІІ и ХІІІ клас ( 13 учебни седмици )
05.02.2008 г. -  31.05.2008 г.            ІІ – ІV клас ( 14 учебни седмици)
05.02.2008 г. -  15.06.2008 г.             V – VІІІ клас ( 16 учебни седмици )
05.02.2008 г. -  30.06.2008 г.            VІІІ клас (18 учебни седмици)
05.02.2008 г. – 30.06.2008 г.            ІХ, Х, ХІ клас ( 18 учебни седмици )

Ваканции:
08.11.2007 г. -  11.11.2007 г. вкл.            за първи клас
22.12.2007 г. -  06.01.2008 г. вкл.            коледна
01.02.2008 г. -  04.02.2008 г. вкл.            срочна
31.03.2008 г. -  08.04.2008 г. вкл.            пролетна
26.04.2008 г. - 30.04.2008 г. вкл. и 02.05.2008 г.     великденска

Неучебни дни:
01.11.2007 г. -        Ден на народните будители