Отложиха разглеждането на докладната, с която общината предлага бившето училище в Липница да бъде предоставено за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Сдружение „Математици, информатици и роботици без граници”. Предложението бе внесено за обсъждане и гласуване на вчерашното извънредно заседание на ОбС, но то не бе подложено на гласуване. За да бъде приета докладната, се изискваше квалифицирано мнозинство, т.е най-малко две трети от гласовете на всички общински съветници /20 гласа „за”/, а в залата присъстваха 19. 


Предложението ще бъде включено в дневния ред на редовната сесия на ОбС, която ще се проведе на 31 януари. 


Припомняме, че намерението на Сдружение „Математици, информатици и роботици без граници” , оглавявано от инж. Александър Чобанов, е да превърне бившето училище в Липница в обучителен център по иновативни образователни дисциплини: „Обучителна роботика”; „Математическа логика”, „Програмиране на роботизирани системи”. Учениците, които ще се подготвят в тази база, ще участват в международни конкурси, олимпиади и състезания. Също така се предвижда провеждането на курсове и обучения по професии, традиционни за региона – бъчварство, дърводелство и други. Подготовката ще се провежда през почивните дни и училищните ваканции. 


Във връзка с реализирането на тези намерения, от Сдружението заявяват желание да ползват безвъзмездно базата на бившето училище в Липница за срок от 10 година, като се задължават да извършат ремонт на покрива и да поддържат сградата.