Няма доказателства, че краткотрайната употреба на мобилен телефон предизвиква рак на мозъка, заключава проучване, направено във Великобритания по програмата Mobile Telecommunications and Health Research Program (MTHR).

Тестовете, направени с доброволци, са показали, че функцията на мозъка не се повлиява от сигналите на клетъчните телефони или от сигналите, използвани от службите за спешни случаи (мрежите TETRA).

Според MTHR, резултатите са достатъчно убедителни, за да са нужни по-нататъшни изследвания в тази област.

Част от проучването е включвало и т. нар. най-голямо и тежко изследване на електрическата хиперчувствителност, позната в целия свят, информира TechNews.bg.

Не е открито никакво доказателство, че който и да е симптом, характерен за заболелите, се е получил в резултат на излагане на сигнали на мобилен телефон или на клетъчни антени.

По-задълбочените изследвания на влиянието на мобилните телефони върху здравето показват, че единственото, което апаратите правят, е да затоплят човешките клетки.

Продължителното излагане на сигналите на мобилен телефон обаче все още се нуждае от допълнителни проучвания, тъй като много малък брой от доброволците в изследването на MTHR са използвали клетъчен телефон над 10 г.

Проучванията на MTHR показали също, че употребата на мобилен телефон при шофиране, независимо дали с хендс-фри или просто с телефона в едната ръка, не влияе по-зле на водача, от което и да е друго разсейващо действие.