Три нови схеми по оперативната програма Развитие на човешките ресурси, които са за безработни и за квалификация на заети лица започват от октомври.

По схемата „Отново на работа" ще може да се осигури заетост за 8 000 безработни. Те ще бъдат ангажирани в отглеждане на деца до 3-годишна възраст.

Родителите ще трябва да заявяват нуждата от детегледачки  в бюрата по труда. Няма проблем да посочат и безработни роднини, стига те да не са пенсионери.

Стартира и раздаването на ваучери за лица, преминали на половин работен ден. Работниците ще имат възможност да се обучават в умения за нова професия или да повишава квалификацията в своята. За това той ще получава месечна стипендия в размер на 132 лева.

Третата мярка „Аз мога" е за онези служители, които могат да се споразумеят с работодателя и с негово съгласие да се квалифицират в извънработно време. Срещу ваучер работникът ще избере лицензирана образователна организация.

За програмите са планирани 64 милиона лева.