Съветникът Христо Якимов отправи питане до общинското ръководство защо не е изпълнено решението на ОбС за газификация на сградата на местното полицейско управление.
“10% от приетите решения на ОбС за първите шест месеца на годината не са изпълнени. Решението за газификация на сградата на полицията е сред тях. До началото на зимата то ще бъде изпълнено”, отговори Георги Георгиев.
Да припомним, че за газифициране на полицейското управление ОбС гласува да бъдат отпуснати 30 000 лв. от общината.