Месечната добавка на полицаите за храна да стане от 50 на 60 лева и така да се изравни с тази, която взимат военните, такова намерение има новото ръководство на МВР, съобщи в „Седмицата" на Дарик заместник-министърът на вътрешните работи Павлин Димитров. Той и колегата му Веселин Вучков ще присъстват на утрешното мълчаливо присъствие на полицаите пред столичния храм „Света Неделя", което ще се проведе под надслов „Върховенство на закона за всички". Заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков пък се обяви за недопускане на съкратени съдебни процеси при дела за посегателства срещу полицейски органи. Ето как се аргументира Веселин Вучков:

„Обобщено казано, наказанията, предвидени в Наказателния кодекс, по правило не са малки, но съкратените съдебни следствия, които се прилагат изключително интензивно в българските съдилища след 29 април 2006 година, както и статутът на споразумението между прокурори и защитникът, който пък съществува от 2000-та година, задължават съдът да определя наказания, под тези минимуми. Поради което, когато е извършено посегателство срещу полицейски орган, мисля че да не бъдат допустими съкратените процеси ще са една разумна законодателна промяна. От няколко месеца от съкратените производства бяха изключени няколко други ситуации. Може би знаете, че когато е нанесена тежка телесна повреда или има убийство, както и когато деецът е бил в пияно състояние, не са допустими съкратени процеси. Споразумението и съкратеното следствие са различни институти, но общо взето попадат в една и съща процедура. Според мен би било разумно предложение, когато посегателството е срещу полицейски орган, също да не са допустими съкратени съдебни следствия".