От днес започна газификация на полицейското управление в Ботевград. Тя се извършва фирма “ТоплиКо”. Ръководството на дружеството е уверило, че работата ще бъде завършена в кратък срок.
Да припомним, че предложението да се отпуснат средства за газификация на полицейското управление направи кметът Георги Георгиев. То бе подкрепено единодушно от общинския съвет.