Мобилно ръчно устройство на Intel улеснява хората, които имат затруднения да четат стандартен печатен текст. Intel Reader може да помогне на близо 55 милиона хора само в САЩ, които страдат от дислексия или други специфични проблеми с ученето, или пък имат проблеми със зрението, което прави четенето на печатен текст много трудно или невъзможно, съобщи компанията.

Голям колкото стандартна книга от хартия, Intel Reader конвертира печатния текст в дигитален, а след това го чете на глас на потребителя. Устройството комбинира камера с висока резолюция и процесор Atom и позволява на потребителя да посочва, заснима, или да слуша печатен текст.

Големи откъси от текст, например глава, раздел, или цяла книга могат бързо да бъдат „записани" за четене по-късно с помощта на Intel Portable Capture Station.

Intel Reader ще бъде на разположение в САЩ чрез избрани дистрибутори. Устройстовото е одобрено от Международната асоциация по дислексия.

Оригиналната концепция за Intel Reader е дело на Бен Фос, изследовател в Intel, който в началното училище е бил един от близо 20-те процента американци със симптоми на дислексия. По време на гимназията, колежа и висшето образование Фос е разчитал на други да му четат или бавно е преминавал през процеса на разчитане на думи от страница.

Като възрастен, много от съдържанието, което Бен Фос искал да прочете - от специализирани списания до четене за удоволствие, просто не се предлагало в аудио формат.

"Като човек, част от общността на хората с дислексия, аз съм въодушевен да мога да помогна в даването на равен старт на други хора като мен, които не разполагат с лесен достъп до писмен текст", заяви Фос. "Чувството за самота често обхваща хората, които имат затруднение при четене. Надяваме се да отворим вратите за хората от тези общности", допълва той.