На гара Драгоман бе предотвратена контрабанда на голямо количество цигари - общо 1836 кутии. Цигарите са били укрити в тавана на влизащия международен влак Сърбия - България.

В сръбския кушет-вагон цигарите са били сложени в таваните на коридорите и в тъмните части на останалите вагони.

За откритите контрабандни цигари са съставени актове за митническо нарушение на шафнера на кушет-вагона, както и срещу неизвестен извършител. Цигарите са иззети с разписка от митница „Калотина".