В края на 2009 г. Българският спортен тотализатор стартира нова талонна игра под името “Бяла олимпиада”. Част от средствата от нея ще бъдат използвани за българските спортисти, участници в зимната олимпиада.
В тото пунктовете в цялата страна бяха разпространени 600 000 талона. Всеки талон е на стойност 2 лева. До момента са продадени около 300 000 талона. 
“Голямата награда все още очаква своя притежател. Талонът с печалба от 50 000 лева е в някой от тото пунктовете в страната”, коментира Дамян Дамянов, изпълнителен директор на БСТ.
От тотализатора уточниха, че печеливш е този талон, на който след изтриване се виждат три еднакви символа. Те представляват стойността на наградата, която печелиш. Всички награди са парични.
До момента участниците в “Бяла олимпиада” са спечелили над 46 000 награди на обща стойност 122 270 лева.