Общината във Велико Търново сложи край на сагата около бъдещето на клуба като отказа да го финансира.  Местният общински съвет единодушно реши да не става мажоритарен собственик на клуба и по този начин да се нагърби с неговото финансиране.

След проверка на кмета Румен Рашев за състоянието на клуба, той е препоръчал на общинския съвет да не се придобиват акциите от местния тим.

Съветниците, част от които така и не разбраха за какво точно става дума, подкрепиха Администрацията и набързо прекратиха опитите за дебат по темата.

 Изказаха се единствено Румен Димитров и Камен Алексиев. Първият заяви, че "Общината има възможности да финансира футболен клуб, но няма желание и воля за това". Според него е достатъчно "да се отделят само 10% от всички дългове, които има да събира Общината, включително и от смесеното дружество "Пазари ВТ", за да се осигури издръжката на клуба.