Застаряването на населението продължава да е остър демографски проблем на България, съобщи доц. Йораден Калчев от НСИ. През миналата година българите са намалели с 0,6 процента или с 42 841 души до 7 563 710 души. Запазва се тенденцията за спад на броя на хората в трудоспособна възраст. В същото време раждаемостта продължава да расте.

От националната статистика отчитат високо равнище на детска смъртност - около 9 промила, като средният показател за Европейския съюз е 5 промила. Общата смъртност у нас намалява, но продължава да е над равнището за 27-те страни членки. Доцент Йордан Калчев обясни, че раждаемостта продължава да се увеличава, като през 2009-а година регистрираните новородени у нас са близо 81 000 деца, от които 76 585 (94.6%) са родени през същата година. Над 53 процента от децата са родени извънбрачно, но едва 18 на сто от тях живеят извън семейна среда. Своеобразен рекорд е отбелязала страната ни при ражданията на близнаци и тризнаци през миналата година. През 2009-а така наречените „многоплодни раждания" са били 1220 раждания, с 235 повече от 2008-а и най-много от 1960-а година насам. При 1181 от ражданията са родени по две, а при 39 - по три деца.

Населението в трудоспособна възраст продължава да намалява и в към края на 2009 г. е 4 773 900 души или 63,1 на сто от цялото население. В сравнение с предходната година хората от тази категория намаляват с близо 32 000 души.

Отчита се и увеличение на преждевременната смъртност, както и на емиграцията. Средната възраст на хората у нас е близо 42 години, докато преди десет години е била 40 години. За периода 2007-2009 година продължителността на живота при мъжете е била 70 години, а при жените 77 години.