Публичното представяне днес на двата архитектурни проекта за бъдещата спортна зала в Ботевград предизвика голям интерес от страна на специалисти, спортни деятели и граждани. Презентациите  бяха направени в присъствието на зам. министъра на спорта Иван Ценов и кмета на община Ботевград Георги Георгиев.


Редът на представянето на проектите бе според реда на подаването им в деловодството на общинската администрация, чийто краен срок бе вчера в 17.00 ч. Първи направи това екипът на фирма Р. С. Инженеринг чрез арх. Божидар Хинков. Според този проект многофункционалната сграда ще позволи провеждането на състезания от световен мащаб. Капацитетът й ще бъде  минимум 3400  амфитеатрално разположени седящи места, в зависимост от това каква проява се провежда. При баскетболен мач броят им може да достигне 4400. За хандбал и футзал местата са минимално възможните заради по-големите размери на игралните полета. Предвидено е в залата да има фитнес-център, както и кът за музей на спорта. Застроената й площ е 5300 кв.м. Предвижда се отвън съоръжението да бъде облицовано с дърво. В проекта не е е включена тренировъчна зала, тъй като не е предвидено сутеренно ниво.


След това своя триизмерен проект представи и арх. Весела Маркова. Той е разположен на по-малка застроена площ от 3395 м.  Минималният брой седящи зрители за един баскетболен мач е 3075, като е предвидена и възможност за правостоящи, с което броят им  надминава 4000. Според проекта  залата ще бъде на три нива плюс едно допълнително ниво, разположено под това на официалната зала. Там ще бъде тренировъчната зала, чиято височина е 7 метра. Предвиден е и фитнес-салон, както и общо 4 съблекални. Освен това в проекта на арх. Маркова е включен и още една част с допълнителни помещения, които могат да изпълняват различни функции в зависимост от изискванията на възложителя (инвеститора). Според авторката този отделен блок е начин за осигуряване на частично самофинансиране на сградата.

Далеч преди да бъде обявен конкурсът арх. В. Маркова бе обявила, че ще дари своя архитектурен проект. Днес тя не само потвърди това, но заяви, че дарение ще бъдат и голяма част от конструктивните проекти.


Назначена от кмета на общината комисия от 6 души специалисти ще оцени представянето на проектите. И именно тази комисия ще вземе решение кой от двата ще бъде приет за изпълнение Според предварителните анонси обявяването на спечелилия проект трябва да стане на 20 април.