Новата спортна зала в Ботевград е пред завършване, твърди в своя информация изданието Градът. Сградата на многофункционалното съоръжение е на етап довършителни работи.


 Извършва се монтаж на покрива, димоотводни люкове, монтаж на външна дограма, изпълнение на фасадите.  Завършен е първият етап в изграждането на инсталационните системи: водопроводна, канализационна, силно- и слаботокова, пожарозащитна, гръмоотводна и озвучителна. Положен е шлайфаният бетон върху арената. На обекта работят шест екипа с общо 47 работници.


 Новата спортна зала, която се строи по идея на общината, е със застроената площ 4590 кв.м, а разгънатата е 9520 кв.м. Сградата е с модерна, запомняща се визия, изчистена форма и оптимална функционалност, включваща четири нива. Предвидено е място за паркинг, а пешеходният подход към залата ще минава през красиво площадно пространство със зелени площи и паркова растителност. На източната фасада са вход/изходите за спортистите и спортните деятели, а от запад – за журналисти и ВИП гости.


 Общият брой на седящите места е 4000. Залата е предназначена за спортни прояви - теренът на игрището е с размери, отговарящи на изискванията за игралните полета за хандбал, баскетбол и волейбол. Има и възможност залата да се използва за концерти, шоу програми и др., като за целта се монтира допълнително сглобяема сцена.


 Реализацията на модерното съоръжение се извършва от фирма "Р. С. Инженеринг". Темпът на строителство се съобразява с ритмичността и обема на финансирането, което общината извършва със собствени средства.


 Управителят на фирма "Р. С. Инженеринг" инж. Рашко Стайков заяви, че при подсигурено финансиране завършването на залата в рамките на 2013 г. е напълно реалистично.