Община Ботевград
На 26.04.2010 г. /13.00-13.15 ч.; 16.30-16.45 ч./ - с. Липница - у-ще „Кирил и Методий”, с. Елов дол.
За периода 26-28.04.2010 г. /09.30-17.00 ч./ - с. Боженица и мах. Горановци, Мановци, Голямо усое,  Пейчовци, Барбушевци.
На 28.04.2010 г. /09.30-12.00 ч./ - с. Врачеш, с. Литаково, Нап. с-ми „Бебреш”, резер. захр. „унели „Топли дол” и „Ечемишка”, ф-ма „Псирон”, горско „Витиня”, Преч. стан. „Чеканица” и „Осеница”.
За периода 26-29.04.2010 г. /10.00-16.00 ч./ - гр. Ботевград - улиците „Ст. планина”, Хр. Ботев”, „Гаврил Брънчев”, „Гълъб Войвода”, Иван Шишман”, „Патриарх Евтимий”, „Преслав”, „Славейков”, „Батенберг”, „Стамболийски”, „Ив. Вазов”, „Зах. Стоянов”, „Свобода”, „Раковски”.
За периода 28-30.04.2010 г. /09.30-16.30 ч./ - с. Трудовец - вилна зона.
На 27.04.2010 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Ботевград - кв. „Левски”.
За периода 29-30.04.2010 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Ботевград - в. з. „Зелин”.
За периода 27-30.04.2010 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Рашково - мах. Габровница.
За периода 26-30.04.2010 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Литаково.
На 30.04.2010 г. /09.30-14.00 ч./ - гр. Ботевград - бл. ул. „Рила”.
За периода 28-30.04.2010 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Врачеш.

Община Правец
За периода 26-30.04.2010 г. /09.30-16.00 ч./ - гр. Правец - около Църквата, Бившия „Хлебозавод” ,ф-ма „Детекс”, Детска градина.
За периода 26-30.04.2010 г. /09.00-16.00 ч./ - с. Осиковица - мах. Господарска, Робовица, Баренска, ТКЗС.
За периода 26-28.04.2010 г. /09.30-16.00 ч./ - с. Разлив - мах. Куевска, Маргинска, Сираковска, Телевизионна кула Правец.
За периода 29-30.04.2010 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Джурово.
На 28.04.2010 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Средни рът.
На 29.04.2010 г. /10.00-16.00 ч./ - с. Калугерово - мах. Кардашица.

Община Етрополе
На 27.04.2010 г. /09.30-16.30 ч./ - с. Ямна.
На 28.04.2010 г. /09.30-16.30 ч./ - гр. Етрополе - в. з. „Язовира”.
На 29.04.2010 г. /09.30-10.00 ч.; 15.00-15.30 ч./ - с. М. Искър, с. Лъга, с. Равнище, с. Джурово, с. Брусен,с. Лопян ,с. Видраре, с. М. Река.