За периода 26 април – 2 май са регистрирани общо 60 случая на морбили в Софийска област. 9 от тях са в Ботевградска община, а в Правешка са установени 7.
За отчетния период са регистрирани е 4 случая на туберкулоза в областта, един от тях е в Ботевград, съобщават от Районната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

От 26 април до 2 май държавните здравни инспектори от отдел “Контрол на нехранителни стоки и обекти“ са извършили 126 броя проверки на обекти в Софийска област, подлежащи на текущ здравен контрол.  Издадени са 3 акта /за тютюнопушене в закрито работно помещение, за липса на регистрация и неправилно етикетиране/ и 10 бр. предписания. Извършени са 8 огледа за регистрация на обекти. Издадена е 1 заповед за временно спиране от експлоатация. Взети са 26 проби вода за текущ мониторинг.

За същия период държавните здравни инспектори от отдел  “Контрол на хранителни обекти и храни“ са осъществили 171 броя проверки на територията на Софийска област. Съставени са 10 акта – 3 бр. за нередовна лична здравна документация в заведения за обществено хранене; 4 бр. за тютюнопушене в закрити работни помещения; 1 бр. за липса на топла вода в магазин за хранителни стоки; 1 бр. за нередовно водене на дневниците по Закона за храните и 1 бр. за продажба на стоки с изтекъл срок на годност. Издадени са 9 предписания –  7 бр. за текущи ремонти в магазини за хранителни стоки и заведения за обществено хранене; 1 бр. за актуализация на етикети и 1 бр. за допълнения на системата за управление по безопасност на храните.