РИОКОЗ – Софийска област уведомява, че за периода 25.05. – 30.05. 2010 г. държавните здравни инспектори от отдел “Контрол на нехранителни стоки и обекти“ са извършили 99 бр. проверки на обекти в Софийска област, подлежащи на текущ здравен контрол. Издадени са 5 бр. предписания. Направени са 14 огледа за регистрация на обекти. Взети са 45 проби води за лабораторен анализ. 

За същия период държавните здравни инспектори от отдел  “Контрол на хранителни обекти и храни“ са осъществили 83 бр. проверки на територията на Софийска област. Съставени са 2 акта – за нередовна лична здравна документация. Издадено е 1 предписание, извършени са 7 огледа за регистрация на обекти по Закона за храните. Взети са 32 смивове за лабораторен контрол.

През изминалия период на територията на Софийска област са регистрирани общо 49 случая на остри заразни заболявания срещу 43 случая за предходния. Заболяванията се разпределят както следва: чревни инфекции - 5 случая срещу 7 случая за изминалата седмица. Регистрирани са: 3 случая на ентероколит – по 1 случай в Ихтиман, Самоков и Момин проход; 2 случая на вирусен хепатит – в Самоков и Правец.
Капковите инфекции  са 44 срещу 36 за предходната седмица: 40 случая на морбили – 20 случая в Ихтиманска община, 7 в Долна баня, 5 в Ботевградска община, 3 в Елин Пелинска община, 2 в Етрополска община и по 1 случай в Сливнишка, Правешка и Костинбродска общини. За отчетния период са установени 4 случая на варицела – 3 в Златица и 1 в Костинброд.

Няма регистрирани хранителни токсикоинфекции и епидемични взривове на територията на Софийска област.