Община Ботевград ще предостави два автомобила на полицейското управление. Освен това ежемесечно ще осигурява и гориво за тях на стойност 800 лв. Договорът за ползване на превозните средства ще бъде подписан за срок от две години. Помощта, която ще предостави общината, е в изпълнение на Стратегията на Министерството на вътрешните работи "Полицията в близост до обществото".
От своя страна пък РПУ – Ботевград ще трябва да осигурява въоръжена  охрана при превоз на ценни пратки и товари на общината.