Съпругата на бившия софийски областен управител Олимпи Кътев и активист от НДСВ - Цветозария, се е сдобила през 2009 г. с 11 ниви на обща площ 114 дка. Пет от парцелите се намират в района на Видин, два - в района на Брацигово, и 2 в района на Ботевград. За земите тя е платила 17 413 лева в Село Новоселци, където г-жа Кътева има 11 дка е на 1 км от Видин. Между него и града минава околовръстният път, който е част от международното шосе Е-79 и води към ГКПП Ферибота и бъдещия Дунав мост 2. Цената на земеделската земя в Новоселци, която е в близост до пътя, надхвърля 1500 лева за декар, а земеделската земя във Видин в близост до бъдещия Дунав мост2 и прилежащата инфраструктура е над 2000 лева за декар. Г-жа Кътева обаче е купила 11-те дка за 1500 лв. Според местни експерти земите в Новоселци и Видин, придобити от съпругата, са на невероятно ниска цена от около 130 лева за декар. Средната цена на обикновената земеделска земя там е над 300 лв. за декар. Останалите имоти в Лагошевци и Яньовец не са в апетитни райони. До с. Майор Узуново обаче минава пътят от Видин за ГКПП Брегово. Цените на земята в района обаче още не са високи.
“Земята изобщо не е близо до моста. Това са извънселски ниви, които се обработват. Жена ми е любител на земята и затова ги купи. Нямат общо с Дунав мост 2”, отсече Олимпи Кътев. Той поясни, че на нивите се сее зърно и семейството му няма инфраструктурни планове за тях.