Досега две проверки са направени на автогарата в Етрополе. Констатациите са, че са изпълнени изискванията по наредбата.
Наш представител също посети автогарата и констатира голяма разлика от  други автогари в страната, които са обект на медиите.  
Автогарата разполага със стая за майки с деца. При необходимост чакалнята може да се отоплява. Не липсва и помещение за приемане и съхранение на багажа. Секторите за автобусите са осветени и с навес за чакащите.
Две са указателните табла пред автогарата с разписание на автобусните линии и по наредбата не е необходима звукова информация за пътниците.
В чакалнята има указателно табло-разписание за пристигащите и отпътуващи автобуси.
При наличието на вътрешна тоалетна остава открит въпроса кой трябва да стопанисва тоалетната над автогарата. Същата е в окаяно състояние.
Снимките, които прилагаме към материала потвърждават направените констатации.