Всички болници за активно лечение със 100% общинско участие в капитала, които желаят да се преструктурират в болници за долекуване и продължително лечение, трябва да подадат в едноседмичен срок информация за това в Министерството на здравеопазването или в Националното сдружение на общините в България, съобщиха от здравното министерство. Информацията е необходима във връзка с разработването на проектно предложение, с което тези болници ще могат да кандидатстват по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с основна цел безвъзмездно финансиране на дейности, свързани с подобряване, обновяване и модернизиране на лечебните заведения.