Над 3000 стопански клиента на ЧЕЗ, присъединени на средно напрежение, вече имат възможност за периодично почасово измерване. Това означава, че електромерите автоматично изпращат данните за потреблението на клиентите на предварително зададени периоди от време. Инвестицията е на стойност 3,1 млн. лева и е част от стратегията на дружеството за оптимизиране на процеса на отчитане и трансфер на данни.
 
„Предстоящата либерализация на пазара на енергия, при която всеки клиент ще може сам да избере своя търговец, налага на компаниите да работят усилено за развитие и усъвършенстване на системите за измерване и контрол. Този мащабен проект е част от цялостната ни програма за постигане на тези изисквания, а с въведената технология се свежда до минимум възможността за допускане на неточности”, каза Крум Анастасов, директор „Мерене и управление на данните“.
 
До края на следващата година подобни електромери ще бъдат монтирани и на всички стопански клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение с предоставена мощност над 100 kW. Електромерите ще бъдат включени в изградената система за дистанционно отчитане, а регистрираните от тях данни автоматично ще се въвеждат в системата за фактуриране. До края на 2010 г. ЧЕЗ планира да инвестира допълнително в проекта 1,3 млн. лева.
 
За периода 2005–2009 г. ЧЕЗ е инвестирала повече от 33 милиона лева в съоръжения и оборудване, свързани с обслужване на клиентите и отчитане и въвеждане на данни, в това число системи за дистанционно отчитане на електромери, телекомуникационно управление и системи за информационно обслужване.