Изведоха от експлоатация Втори блок на ТЕЦ "Бобов дол". Това стана около 23,34 часа. В момента теца работи с минимално натоварване. Включен е само Първи блок - с мощност 150 мегавата.

Изключването е съгласно комплексното разрешително за работа на централата и с екологичните изисквания на Европейския съюз.

Със спирането на съоръжението инсталираната мощност на ТЕЦ "Бобов дол" се намалява на 420 мегавата.

През следващия месец ще започнат съкращения на персонала. ТЕЦ "Бобов дол" използва въглищата на 11 мини в Югозападна България.