8.53% е равнището на безработицата в община Ботевград към края на месец септември. То се запазва по-ниско в сравнение с равнището на безработицата за страната, което е 9.03% към края на същия месец.
Броят на регистрираните безработни е 1554. От тях 841 са жени. 142 са регистрираните безработни с намалена работоспособност.
Броят на безработните до 24 годишна възраст е 152, от 25 до 29 години – 144, от 30 до 44 години – 513, от 45 до 49 години – 200, и над 50 години – 545.
Висок се запазва броят на регистрираните безработни с висше образование – 109 човека, със средно са 712, с основно – 275, с начално и по-ниско – 458 човека.
Безработицата за Етрополе към края на август е 7.730%, а за Правец – 13.19%.