Дирекцията обявява и електронните си адреси, на които гражданите могат да подават сигнали за неправомерни действия и нарушения на полицейски служители.

Ръководството на Главна дирекция “Охранителна полиция” - МВР разпореди мерки, които целят отстраняване на съществуващи недостатъци в осъществявания пътен контрол от служителите на полицията, постигане на прозрачност и по-голям превантивен ефект от техните действия.
        
Полицейските екипи ще контролират основно местата по пътната и улична мрежа с доказано повишена опасност за възникване на пътнотранспортни произшествия. Целта е предотвратяване на пътни злополуки, нарушения на обществения ред и на криминални престъпления.
Контролът по пътищата ще бъде явен, спирането на проверяваните автомобили ще става на подходящи места, с добра видимост. Той ще бъде съобразяван с интензивността на движението и скоростта на автомобилните потоци, за да не се затрудняват и застрашават останалите участници в движението. През тъмната част от денонощието проверките ще се извършват по възможност на добре осветени места.
По време на придвижване по обслужваните маршрути, контролните екипи ще спират водачите, извършили груби нарушения на пътя и ще им налагат санкции. При невъзможност да спрат нарушителя и да вземат отношение в момента, пътните полицаи ще изготвят докладна записка за нарушението, на базата на което шофьорът ще понесе санкции по-късно.
Проверяващите екипи ще извършват и стриктен контрол  за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.
Всички служители, които контролират пътното движение са задължени да бъдат със светлоотразителна жилетка и идентификационен бадж.

В съответствие с разпоредените мерки ръководството на ГД „Охранителна полиция” задължава началниците на служителите, извършващи пътен контрол, да осъществяват редовни явни и негласни проверки за законосъобразността на действията на нарядите, за уплътняването на работното време, за поведението на полицаите, провокиращо корупционни действия.     

Същевременно Главна дирекция “Охранителна полиция” оповестява електронния си адрес - gdop@mvr.bg , и  Интернет-страницата си -  www.gdop.bg, на които гражданите могат да подават сигнали за неправомерни действия и нарушения на полицейски служители. По всеки получен сигнал ще се извършват детайлни проверки и при доказана вина ще се търси съответстващата отговорност. Такива адреси ще обявят всички областни дирекции в страната и СДВР. Припомняме, че гражданите могат да подават сигнали и на телефони: 112, 166 и 02/982 35 36.