Масирани проверки на територията на цялата страна предстоят през януари, съобщават от МВР.

Служителите от Главна дирекция „Охранителна полиция”, които извършват контрол на пътното движение, ще засилят проверките за наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.
Контролната дейност за сключени задължителни застраховки е традиционна за началото на годината, но е и постоянен елемент при проверките на пътя. Целта е достигане на задължителния процент използваемост на задължителното застраховане и повишаване на критериите за сигурност по пътищата. Според изискванията договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите е длъжен да сключи всеки собственик на моторно превозно средство, регистрирано на територията на страната, което не е спряно от движение, включително и ако не се движи по пътната мрежа.
Въпреки осъществяваната до момента контролна и наказателна дейност от  страна на полицейските служители, процентът на незастрахованите МПС остава твърде висок. По данни на Гаранционния фонд към 30 октомври 2011 г. в повечето региони в страната превозните средства с валидна застраховка „Гражданска отговорност” са под 80 % от регистрираните и неспрени от движение. В София, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Габрово този процент е по-голям. В Кюстендил, Видин, Враца, Благоевград, Ловеч, София-област, Кърджали, Силистра, Монтана и Перник, притежаващите застраховка „Гражданска отговорност” са под 70 % от регистрираните.