По време на проверките, които Комисията за финансов надзор извършва на застрахователи и застрахователни посредници за дейността им по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, са установени случаи на незаконосъобразна практика по сключване на застрахователни полици с дата, предхождаща датата на сключване на застраховката. (Ако полицата е сключена на 30.12.2010 г., не би трябвало да се поставя предходна дата, например 23.12.2010 г.) Такива действия са неправомерни и ще бъдат предприети съответните мерки, предвидени в Кодекса за застраховането.
При подобни нарушения сигнали могат да се подават на адрес: 1303 София, ул. „Шар планина” 33, централа: 02 94 04 999  02 94 04 999 , пресцентър: 02 94 04 582  02 94 04 582
факс: 02 829 43 24, e-mail:
bg_fsc@fsc.bg, или: delovodstvo@fsc.bg.
Също така е необходимо да се има предвид, че предлагането на каквито и да е бонуси извън тези, предвидени в тарифите на застрахователите, противоречи на закона. Уведомяваме, че действащите тарифи на всички застрахователи, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите можете да се информирате от Интернет страницата на Комисията за финансов надзор, в рубрика „За потребителя” – „Полезно”.
Комисията за финансов надзор продължава всекидневно да извършва  проверки по застраховка „Гражданска отговорност”.