От проверката  в трите училище в Етрополе се установи, че в нито едно няма организирано бягство от час.
В СОУ „Христо Ясенов” от 880 ученика отсъстват 170, а в Професионалната гимназия от 210 по списък в училище не са дошли 55 ученика.
Според директорите и на двете училища, отсъствията са в нормата и се разпределят равномерно по паралелки. Това доказва, че няма организация между учениците за бягство от училище.
В основното училище „Христо Ботев” пък не е и ставало на дума между учениците да увеличат ваканцията си с още един ден. Разговори между децата не е имало и преди ваканцията.