Разработчикът на чипове Unity ще си партнира с Micron Technology в създаване на памет CMOx, която може да замени настоящата NAND памет, използвана в твърдотелните дискове (SSD).

Unity работи по технологията CMOx вече осем години. Компанията вярва, че тя е способна да преодолее ограниченията на флаш паметта, съобщи electronista.com.

Счита се, че CMOx има по-добри показатели, в частност плътност на записа, надеждност и себестойност, в сравнение с традиционната NAND памет. Това е „cross-point memory” технология, базирана на принципно нов физически механизъм и нови материали. Проводящи метални оксиди създават пасивен презаписваем масив, без да се налага използване на транзистори в клетките памет.

Unity разчита на Micron да й помогне да комерсиализира технологията CMOx в рамките на следващите две години. Според външни специалисти обаче, внедряването на технологията ще изисква повече време.

Micron ще инвестира неголяма сума в Unity и ще й предостави достъп до своите заводи за производство на 300-милиметрови пластини.