От утре КАТ-пътна полиция към районото полицейско управление съвместно с общината започват порверки за неправилно паркирани таксита.
Акцията се провежда заради многобройните сигнали, че такситата в града не спират на определените на целта стоянки, а на всякакви други места, което затруднява трафика в града.
Стоянките за таксита са определени със заповед на кмета.