Със свое решение №139 от 11 март 2011 година Софийски административен съд отмени решение на ОбС, което дава право на кмета на общината, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, да се разпорежда с резерва на училищата. Според правораздавателния орган резервът трябва да се предоставя на учебните заведения. ОбС е осъден да заплати всички разходи по делото, което бе образувано по жалба на директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Петя Кочкова.
Припомняме, че през 2010 год. съветниците взеха решение новият спротно-тренировъчен център „Васил Левски” да се финансира от резерва на училищата. На заседанието през миналия месец ОбС реши и средствата за издръжка на ледената пързалка да се заделят от делегираните бюджети на убените заведения. Това решение също е обжалвано пред съда от страна на директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров”.