Населението на Софийска област към 1 февруари 2011г. е 246 668 души. Това обявиха на пресконференция днес от Областната преброителна комисия.
В областта има 18 града, в които живеят 151 277 души или 61, 33%, а в селата - 95 391 души или 38, 67% от цялото население на областта.
Домакинствата са общо 96 419, като приблизително по 2 човека се падат в домакинство.
Жилищата са общо 176 349, като е изчислено, че средно 1,5 човека обитават едно жилище.
По показател „пол“ преброяването сочи, че в Софийска област 125 222 души или 51% са жени, а 121 446 души или 49% от общото население са мъже. Съотношението „мъже-жени“ е 1000 на 1053. Приблизително такова е и съотношението за цялата страна.
По възрастов признак: 34 740 души или 16% от населението  са хората до 18 години, 156 382 души са във възрастовата граница от 18 до 64 години или 63%, а над 65 години са 55 546 души, което представлява 21% от цялото население на областта.
Средната гъстота на населението за Софийска област е 35 души на кв. км, като в Ботевград е 63 души на кв. км, в Костенец – 60 души на кв. км, в Божурище – 60 души на кв. км, в Елин Пелин – 53 души на кв. км. Най-ниска населеност има в общините: Сливница – 14, Годеч-15,  Драгоман – 16 и Ихтиман – 17 души на кв. км.
С най-висок положителен прираст е Божурище – 6,1%. В Челопеч е отчетен отрицателен прираст от 13 %. В 6 общини наслението намалява от 10 до 5%, а намалението в 11 общини е под 5%. Общо 16 села са с население до 5 човека.
Двата най-големи града в областта - Самоков и Ботевград имат население от общо 46 825 души, представляващо 31, 33% от населението на Софийска област.
Наблюдава се тенденция за намаляване на темповете на спад на населението в селата от областта.
При последното преброяване през 2001 г. населението на Софийска област е било 273 241 души, като за 10 години то е намаляло с 26 584 души.