Тайни клиенти наблюдават процеса на обслужване в местен магазин, собственост на голяма търговска верига. Те следят целия процес на обслужване – от подреждането на стоките до маркирането на касата. Отношението и външният вид на обслужващия персонал също са обект на наблюдение. Тайните клиенти в Ботевград са наети от софийската фирма  Face Off Bulgaria, която е специализирана компания за Mystery Shopping услуги. Чрез тях се установява дали търговските обекти или фирми предоставят своите продукти и услуги според стандартите си, кактo и за да се открият областите за подобрение. Mystery Shopping е изключително полезен и ефективен похват за измерване и подобряване качеството на предлаганите услуги, повишаване на печалбата и предотвратяване на загуби.
Опитните тайни клиенти  влизат в ролята на реални потребители на компанията-възложител, за да оценят процеса на обслужване. Всеки от тях има собствен профил в  специализиран софтуер, където изготвя детайлен и обективен доклад до 24 часа след извършена проверка. За свършената работа тайният клиент получава възнаграждение. Компанията възложител покрива и разхода за покупката, която се поръча предварително.
Работата на тайния клиент е изключително отговорна и затова всеки от тях трябва да отговаря на определени изисквания: да не е редовен клиенти на дадения обект; да няма  роднински или други връзки с човек от проверявания филиал и други.
Тайният клиент няма право да прави записки, докато извършва проверка.
Похватът Mystery Shopping се прилага успешно и при проучване на конкуренцията.