Това съобщи днес говорителят на ЦИК Ралица Негенцова. Общото финансиране на предизборната кампания на партия или коалиция за местните избори не може да надхвърля 8 милиона лева
Парите за провеждането на предизборна кампания на партия или инициативен комитет за президентските избори не може да надхвърлят 2 милиона лева.

Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да финансират предизборната си кампанията със собствени средства, дарения от физически лица, както и със средства на кандидатите, които са издигнали. За даренията от физически лица има специален ред и изисквания, каза още Ралица Негенцова.

Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля повече 10 000 лева за една година. Дарението от физическо лице за инициативен комитет или за регистрирания от него кандидат за президент също не може да надхвърля 10 000 лева.

Когато дарението надхвърля 1000 лева, лицето предоставя декларация по образец от изборните книжа за това. Когато физическото лице предостави свое движимо или недвижимо имущество, също предоставя декларация по образец за стойността на вещите. Същото се отнася и за услуги, извършени с личен труд.

„Забранява се финансирането на предизборна кампания с анонимни дарения под каквато и да е форма – от физически лица, юридически лица, фирми, чуждестранни лица, религиозни институции, чужди правителства, чуждестранни предприятия, търговски дружества или представителства с идеална цел”, подчерта Ралица Негенцова.

Освен това, всички транзакции, надхвърлящи 1000 лева, трябва да се извършват по банков път.