Сградата на Районен съд – Ботевград ще бъде отворена още със започване на изборния ден. Там на разположение ще бъде дежурен прокурор, който ще приема сигнали за нарушения. За нарушаване правата на гласоподавателите се счита всеки опит за задържане на документи са самоличност, обещание за осигуряване на облаги, провеждане на агитация в района на Секционните избирателни комисии и други. Проверките ще се извършват в кратки срокове – от 2 до 24 часа.