45% от родителите подкрепят учителските искания, но са категорично против прекъсването на учебния процес. Други 21% изобщо не подкрепят позицията на учителите.

Настроенията сред учителството са много по-радикални. 78% подкрепят стачките, независимо, че децата няма да учат неопределено дълъг период. Това показват резултатите от изследване на "Алфа Рисърч", предава агенция Фокус.

Почти всеки трети анкетиран учител не знае какъв пакет от предложения е направило МОН. Конкретни предложения назовават около 60% от учителите. В столицата, където запознатостта е много по-висока (80% казват, че са запознати) подкрепата за стачката е много по-ниска, докато в провинцията, където информираността е по-ниска (около 50% твърдят, че познават предложенията) поддръжниците на стачката са повече.

Макар и въпросът за заплатите да измества от вниманието останалите страни от учебния процес, две трети от учителите са съгласни с тезата, че увеличението на заплатите трябва да се обвърже с повишаване качеството на образованието. При родителите този процент е още по-висок (83%).

Докато всеки трети учител смята, че качеството на образованието е високо, а само заплатите са ниски, на подобно мнение е едва един на всеки десет родители. Оценката за качеството на образованието е още един потенциален източник на напрежение, за чието преодоляване начина на формиране на заплащането трябва да съдейства.

Преобладаващата част и от родителите, и от учителите се обявяват за диференцирано заплащане на учителския труд, но все пак близо 40% от учителите не подкрепят такъв подход. Мнозинството от родителите (59%) са против рязкото вдигане заплатите на всички учители, с аргумента, че това би демотивирало способните и всеотдайните.

Подкрепата на родителите за исканията на учителите е подкрепа за мотивирани, образовани и непрекъснато повишаващи квалификацията си учители. Има мнозина учители, които с авторитета и достойнството си печелят техните симпатии. Но не такова е отношението към Синдиката на българските учители начело с Янка Такева, сочат още резултатите от изследването.

В съотношение 50%:23% родителите са на мнение, че те не показват в добра светлина българските учители. Сред преподавателите отношението към гилдийния синдикат е силно поляризирано. Най-критични са столичните учители, 71% от които не го одобряват, а едва 21% го одобряват.

Основният извод от проведеното проучване е, че най-заинтересованата част от обществото в лицето на родителите на ученици се обявява против ефективните стачни действия, мотивирайки се с важността на учебния процес и с нереалистичността на исканията за незабавно стопроцентово увеличение на заплатите.

Родителите са силно обезпокоени от възможността за ескалиране на напрежението. Те настояват за балансиран подход в преговорите, който да доведе до поетапно увеличаване заплатите на учителите, обвързвайки ги с качеството на преподаване.