42 процента от строителната дървесина или тази, която е за преработка, трябва да се продава през борсата. Това предвижда наредба на земеделското министерство, която вече беше публикувана в "Държавен вестник" и се отнася за държавните горски предприятия.
До края на януари предстои да бъдат сключени договори с борсови посредници, а след това ще започнат продажбите, уточняват от министерството. Идеята дървесината да се търгува беше обявена още през октомври като нейната цел е да се "изсветли" сектора.

Наредбата дава срок от две седмици, в който ако не се сключат договори за всички количества, те могат да се продават и по друг начин – чрез търгове, ценоразпис или директно договаряне. Възможно е това да става и чрез организиране на електронни търгове.