Ще бъдат проверявани отоплителните съоръжения, електрически уреди, вентилационни инсталации, противопожарни уреди и съоръжения

Месец декември е наситен с празници,  свързани със събиране на  големи групи от хора в питейни и увеселителни заведения, туристически и културни обекти и др. В стремежа си да отговорят на очакванията на клиентите и да увеличат печалбите си, някои собственици допускат надвишаване на максималния капацитет в обектите, което при липса на допълнителни мерки би затруднило успешната евакуация на хората при инциденти.
В тази връзка противопожарната служба започва засилени проверки на обектите, в които ще се провеждат тържества. Служителите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Етрополе ще проверяват състоянието на отоплителните съоръжения, електрически уреди, вентилационни инсталации, противопожарни уреди и съоръжения.
Освен постоянно съществуващите обекти, на проверка ще подлежат и разкритите с разрешенията на общината временни базари и щандове за продажба на храни и напитки.
От Районната служба за “Пожарна безопасност и защита на населението”  се обръщат към гражданите със следните превантивни съвети:
1. Да не се оставят елхите и други горими материали в близост до източници на запалване (свещички, бенгалски огън, отоплителни, нагревателни уреди и др.), на разстояние по-малко от 1 метър.
2. Не оставяйте елхите без наблюдение с включени по тях различни светещи елементи.
3. Да се използват само стандартни светещи елементи, отоплителни и нагревателни уреди.
4. Не хвърляйте безразборно фойерверки, бенгалски огън и други пиротехнически средства. Те са предназначени за използване на открити и безопасни места.
5. Под никакъв предлог не допускайте деца сами да си играят със свещичките, бенгалския огън и др. фойерверки.
6. Да не се оставят домакинските уреди продължително без наблюдение, да не се покриват с дрехи, хартии и други горими материали.
7. При използване на ел. уреди да се има предвид опасността от претоварване на ел. инсталациите.
8. По време на празненствата в детски градини, училища и други обществени места вратите на изходите да са отключени и пътищата за евакуация да са свободни.
9. Отоплителните уреди на твърдо гориво да са разположени на разстояние най-малко 50 cm от горими материали.
10.  В никакъв случай да не се разпалват печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), тъй като това е опасно за хората и води до пожар.