От 03.01.2012 г. е в ход кампанията за плащане на данъка върху доходите на физическите лица. Те се облагат с 10% ставка с изключение на доходите на едноличните търговци и от друга стопанска дейност, при които ставката е 15%. Ако данъкът бъде платен по интернет или до 10 февруари, може да се ползва 5% отстъпка.
Тази година гражданите ще декларират доходите си от 2011 година до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. Същият е срокът, в който трябва да внесат и годишния данък. Най-нетърпеливите да подадат своите подоходни декларации, можеха да го направят още в първите минути на 2012 г. чрез интернет.
Юридическите лица пък ще трябва да декларират печалбите си до 2 април, тъй като 31 март е събота.
Тази година всички, които са били без работа през цялата 2011-та, както и работещите само по трудов договор, са освободени от задължението да подават декларации.
Друго нововъведение е, че дължимите суми ще се закръгляват в полза на данъкоплатците, т.е. ако човек дължи 100,07 лева, това, което държавата очаква от него, е да плати 100 лева
Въвежда се и улеснение за плащане на данъка върху доход от наем на обща етажна собственост. Юридическите лица ще го внасят авансово, като удържат сумата от наема.
Навсякъде в структурите на приходната агенция има доставени данъчни декларации и формуляри, документите са достъпни в електронен вид и на сайта на агенцията www.nra.bg.
Глобата за недеклариран доход е 500 лева, а за попълнени неверни данни в нея - 1000 лева.
Консултации за попълването на документи, деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски клиентите на НАП могат да получат по телефона на информационния център 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.