Общо за 10 училища в 5 общини на Софийска област са обявени конкурси за директори.
Както вече съобщихме преди време в община Етрополе ще се провежда конкурс за директор на СОУ „Христо Ясенов” – гр.Етрополе.
Регионалният инспекторат по образованието е допуснал до конкурса Светла Костова Вълова.
Писменият изпит–тест  ще се проведе от 10.00 часа на 16.01.2012 г. в сградата на РЦПИДВДУСОП- Софийска област - гр. София, район Слатина, ул. Владово № 1. За влизане и настаняване в залите на обявеното място кандидатите следва да се явят до 09.30 ч.