Община Етрополе Ви уведомява, че е започнало депозирането на заявления до Кмета на общината, във връзка с изготвянето на списък на нуждаещите се граждани от дървесина за строителство в селищна система Етрополе за 2012 година.