Водата в Етрополе да не се използва за питейни нужди, защото е с влошени качества.

Това призова Веселка Борисова, технически ръководител на „Район Етрополе” към „ВиК” ЕООД – София- Тя посочи, че водата от Речно водохващане „Кози дол” е с повишена мътност поради наличие на наноси и пясък, следствие от проливните дъждове.
В момента екипите на водаснабдяването почистват района. След като бъдат приключени дейностите по почистването, ще бъде пусната водата за общинския център само от РВ „Кози дол”, за останалите речни водохващания като „Влайковица”, все още няма възможност.

Причината е, че водата е страшно много и е затлачила всичко с камъни, наноси и пясък. На едно от местата дори има тръба, която е изкривена, разказаха от дружеството. Голяма помощ оказват от рудника „Елаците-Мед АД”.