31 март 2012г. е крайният срок, в който всички данъчно задължени лица, притежаващи фискални устройства, следва да ги свържат с Националната агенция за приходите. Това се отнася както за регистрираните по ЗДДС лица, така и за тези, които нямат регистрация по ЗДДС.
При закупуване на ново фискално устройство, видът му се определя от търговеца. Всяко лице, притежаващо фискално устройство, може да провери в интернет страницата на НАП /http://nap.bg/ дали неговото устройство подлежи на доработка, за да отговори на изискванията на наредбата за отчитане на продажбите.
От 2 април инспекторите от НАП започват проверки, като всеки, който отчита оборота си на фискално устройство без дистанционна връзка, ще бъде санкциониран с до 10 000 лв., а обекта му ще бъде запечатан, докато не изпълни изискването.