Ламаринените платна, с които е обезопасено част от площадно пространство "Форум", не са добре укрепени. Всеки по-силен вятър ги събаря на земята, както в момента. Свободно веещите се ламарини са опасни за хората, движещи се близо до ограждението. Те застрашават най-вече децата, които не могат да предвидят опасността.