Днес е Деня на музеите. По този повод е и тази историческа справка за музея в Етрополе, която получихме с любезното съдействие на директорката Наталия Цветкова.

Историческият музей в гр.Етрополе е открит на 7. XII. 1958 г. в сградата на бившето килийно училище в двора на ц. „Св. Георги”. Днес той се помещава в сградата на бившия Конак, строена през 1853 - 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко в типично възрожденски архитектурен стил. В Конака до 1877 г. е заседавала местната управа от 6-ма българи и 6-ма турци. След Освобождението сградата е използвана за кметство, а от 1968 год. е превърната в музей. Обявена е за  архитектурен паметник на културата.
Настоящата експозиция на Исторически музей - гр. Етрополе представя богатото културно-историческо наследство на Община Етрополе. Етрополе е древно тракийско селище, възникнало VII - VI в. пр. Хр. В Средновековието градът се развива като важен рударски и занаятчийски център. През ХVІІ в.-ХІХ в. градът заедно с манастира „Света Троица” са значим книжовно - просветен център за българските земи. Експозицията на музея е разгърната в 10 експозиционни зали : Археология, Етнография, Занаяти XVI-XVII в., Занаяти XVIII - XIX в., Занаяти XIX - ср.ХХ в., Просветно дело, Етрополска книжовна школа, Национално-освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство.
Най-ранните археологически паметници, открити в Етрополския край са каменни брадви-чукове от периода на бронзовата епоха, които посетителите могат да видят в зала „Археология”. В залата е показана колекция тракийска керамика  от V в.пр.Хр. – ІV в. пр. Хр., която включва голямо разнообразие от съдове, употребявани във всекидневния живот и култа на траките. Богата е и колекцията от накити от Vв. - ІV в. пр. Хр. - фибули, обеци, пръстени и антични монети.
 В четирите зали на отдел „Етнография” са изложени експонати и фотоси, разкриващи материалната и духовна култура на населението от Етрополския край от ХV в. до ср. на ХХ в.
В зала „Занаяти ХV в. – ХVІ в.” могат да се видят разнообразните инструменти на старите рудари - лопати, клещи, миньорски лампи и др. Показани са инструменти и  изделия на ковашкия, ножарския занаят, както и на катинчарския занаят - ключове и катинари. Впечатлява богатата колекция „Руди, минерали и кристали” от Етрополския край. В същата зала са представени и занаятите, свързани с добива на дърво и неговата обработка.
В зала „Занаяти ХVІІв.-ХVІІІ в.” продължава представянето на металообработващите занаяти. Богата е колекцията на кантарджийския, на бакърджийския и на крънчарския занаяти.
В Централната зала  на първия етаж в отделна витрина са показани витленици и павурчета за ракия. В залата са изложени характерните за района на Етрополе накити – пафти със седефени плочки, гривни, пръстени и обеци. Показано е също мъжко народно облекло от Етрополския край, както и етрополска женска носия.
В зала „Занаяти ХІХ-ХХв.” са представени мутафчийския, обущарския, бъкличарския, млекарския и кожарския занаяти.
В Централната зала на втория етаж е представена дейността на Етрополската калиграфско-художествена школа от ХVІІ в. и иконописното ателие в Етрополския манастир „Света Троица”.
В зала „Просветно дело” е показана колекция от учебници и учебни помагала от ХІХ век, документи и училищни печати.
В зала „Национално-освободителни борби” е показана колекция огнестрелно и хладно оръжие, ордени и медали на етрополци, участници в четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, в четата на Христо Ботев, в Руско-турската освободителна война 1877 г.-1878 г., във войните за национално освобождение и обединение на българите.
В зала „Видни етрополци” е отделено специално място на възрожденеца Тодор Пеев – основател на Местния революционен комитет, на читалището в града през 1871 г., съратник на Левски и Ботев. Отделен кът е отделен и на поета-символист Христо Ясенов. В отделна витрина са изложени лични вещи и документи на композитора и диригента Манол Манолов, оставил трайна диря в музикалната култура на гр. Етрополе.
В зала „Дарителство” са показани колекция „Български средновековни монети”, колекция „Руди и минерали”, портрети на дарители, както и лотариен билет с лика на Люба Йоцова – първата Мис България, чиито корени са от гр. Етрополе.
 
Исторически музей – гр. Етрополе е включен в Движението „Опознай България - 100 национални туристически обекта” под № 63.