От 25 юни до 6 юли 2012 г. земеделските производители, които отглеждат пчелни семейства, могат да подават заявления за минимална помощ de minimis в областните дирекции на фонд „Земеделие”. Предвиденият бюджет по схемата е 3 236 804 лева. Субсидията е до 15 лв. на пчелно семейство, а точният размер на помощта ще бъде определен след приключването на приема на заявления.
Схемата de minimis за подпомагане на пчелари се прилага за първи път в България. Срокът за договаряне на средствата е 20 юли, a субсидиите ще се изплащат до 26 юли, съобщава пресцентърът на Държавен фонд "Земеделие".
Пълните указания за кандидатстване са публикувани на www.dfz.bg, раздел „Държавни помощи”, меню „Минимални помощи”.